Helan: HR-analytics audit en opbouw van een strategische HR-analytics roadmap

05.06.2023
Helan logo

“Starfish hielp ons met het strategisch verankeren van HR-analytics na onze fusie. Dankzij hun expertise tijdens het traject werd ons een concreet stappenplan voorgelegd. De samenwerking bracht op die manier ook rust doordat hun inzichten uit de audit steeds werden gekoppeld aan haalbare prioriteiten voor ons.”

Riemer Vandepitte – HR Data Analyst bij Helan

Context

De welzijnsgroep Helan telt meer dan 5.000 medewerkers in een breed ecosysteem van dienstverlenende bedrijven, die samen de handen in elkaar slaan in naam van het publieke welzijn. Het gaat om heel gevarieerde profielen (bedienden, kind- en jeugdbegeleiders, huishoudhulp, zorgverleners, winkelbedienden,...) in diverse werkomgevingen en op verschillende locaties.

Uitdaging

Na de recente fusie (tussen Partena en OZ), stond Helan voor de uitdaging om hun HR verder te laten groeien op vlak van technologie, data en processen. Daarbij is de strategische verankering van HR-analytics binnen Helan erg belangrijk. Bepaalde hindernissen, zoals databronnen die niet altijd de meest accurate HR-data opleveren of output die niet is afgestemd op de huidige strategische HR-doelstellingen, zorgden ervoor dat HR-analytics nog niet maximaal konden bijdragen aan de besluitvorming en de dagelijkse werking van de organisatie.

Onze aanpak

Vanuit Starfish, begeleidden we de projectvoortgang door een interne stuurgroep op te zetten. Deze stuurgroep bevatte een diverse groep aan interne stakeholders (HR, IT, management,...) zodat we elke belangrijke stap die werd gezet in het project, ook maximaal konden afstemmen met de interne werking binnen Helan.

Het project verliep in drie grote fasen:

  1. Exploratiefase: Hierbij lag de focus op deskresearch, het inwerken in belangrijke documenten binnen de organisatie die van belang waren voor het project. Denk daarbij aan het algemene organogram, maar ook IT diagrammen en een overzicht van de huidige HR-databronnen.
  2. Screeningfase: Om de manier van HR-datarapportage binnen Helan beter in kaart te brengen en te beoordelen, zijn inzichten gebundeld uit de deskresearch, grondige exploratie van elke HR-datatool en de antwoorden uit een vragenlijst die Starfish opstelde om de datarapportage te beoordelen. Verder, hanteerden we ook een gestandaardiseerde checklist om de datakwaliteit te screenen bij een selectie van de meest relevantste HR-databronnen.
  3. Rapportering: Ten slotte stelde Starfish acties op om de strategische HR-prioriteiten van Helan te behalen met HR-analytics. Het uitstippelen van een onderlinge prioriteit en een haalbare timing voor de acties was hier van groot belang. Hiervoor hield Starfish rekening met de huidige HR-analytics mogelijkheden en uitdagingen binnen Helan die voortkwamen uit onze audit.

Eindresultaat

Het eindresultaat was een strategische HR-data roadmap voor 2023-2025, die intern al werd afgestemd en gevalideerd. Op de roadmap werden acties voorzien om te avanceren op verschillende domeinen binnen HR-analytics, gebonden aan een realistische projectplanning qua timing en budget. De roadmap werd vergezeld van een toelichtend rapport om te verzekeren dat de interpretatie van de roadmap voor iedereen duidelijk en consistent is. Elke medewerker binnen Helan kan zich op die manier snel inwerken in het afgelopen project en de volgende stappen die kunnen gezet worden op vlak van HR-analytics.

Wil je graag meer weten of klinkt onze aanpak als de perfecte oplossing voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op!