Stad Hasselt: begeleiding focusgroepen en adviesrapport interne communicatie

12.01.2023
Hasselt heeft het

"Met de audit van Starfish kregen we heel gericht en realistisch advies om onze interne communicatie te verbeteren. De aanpak van de focusgroepen werd door de deelnemers als bijzonder prettig en tegelijkertijd sterk analytisch ervaren. De samenwerking was warm en steeds correct."


Bart Derison, verantwoordelijke interne communicatie groep Hasselt

Context

Toen Groep Hasselt ons contacteerde, waren ze volop bezig met het omarmen van grote veranderingen binnen hun organisatie (waaronder herstructureringen, digitalisering, overstap naar meer plan- en projectmatig te werk gaan en het introduceren van nieuwe functies).

Uitdaging

Hierbij ondervonden ze dat het niet evident was om al hun werknemers, met hun verschillende profielen en werkomgevingen, tijdig te bereiken met de huidige interne communicatiekanalen. Er ontstond een nood aan het formeel analyseren van de communicatiekanalen om te achterhalen wat werkte en wat niet alsook nood aan duidelijke acties die de impact van hun kanalen kon verhogen.

Onze aanpak

Vanuit Starfish, bereikten we dit door ons in te werken in het huidige interne communicatie landschap. Verder, ondersteunden we Groep Hasselt door het opzetten van diepte-interviews met diverse groepen medewerkers (ook wel focusgroepen genoemd). Dankzij onze expertise op vlak van interne communicatie, stuurden we de gesprekken zodat nuttige, kwaliteitsvolle inzichten naar boven kwamen. Deze inzichten toetsten we binnen elke focusgroep ook af op een kwantitatieve manier waardoor onze korte data-analyse al hielp de inzichten te verscherpen en het plaatje strategisch sterker maakte. De volledige resultaten beschreven we uiteindelijk in een onderzoeksrapport. Dit rapport omvatte elke stap van het proces zodat Groep Hasselt heel transparant kon opvolgen hoe bepaalde conclusies tot stand kwamen.

Eindresultaat

Vanuit onze rol als consultant, sloten we het traject af met concreet, praktijkgericht advies dat Groep Hasselt kon implementeren over de komende 3 jaar om meer impact te realiseren met hun interne communicatie. Onze op-maat-gemaakte aanpak zorgde voor continue goede afstemming over timing en het groter kader, nuttige inzichten en haalbare acties met een groot draagvlak onder de medewerkers.

Wil je graag meer weten of klinkt onze aanpak als de perfecte oplossing voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op!