Kom op tegen Kanker: begeleiding focusgroepen en adviesrapport intranet

12.01.2023
KOTK hor rgb opwit zonderachtergrond

“Het team van Starfish was een plezier om mee samen te werken. Hun begeleiding van de focusgroepen om de effectiviteit van ons nieuwe intranet te beoordelen, werd warm onthaald door onze medewerkers. Ze waren professioneel, grondig en gaven waardevolle inzichten die ons hielpen ons intranet te verbeteren.”


Caroline Verschaeren – Expert Communicatie Kom op tegen Kanker

Context

Een jaar voor ze ons contacteerden, lanceerde Kom op tegen Kanker een vernieuwde versie van hun intranet. Hun interne communicatie-team en collega’s creëerden een eerste versie van hun intranet die ze verder wilden optimaliseren en verrijken. Om te weten welke richting Kom op tegen Kanker best uit ging in de verdere ontwikkeling van haar intranet, legden ze hun oor te luisteren bij hun eigen medewerkers.

Uitdaging

In een organisatie die op korte tijd snel is gegroeid, kan het verzamelen van medewerkers-input best gebeuren op een professionele, gestandaardiseerde manier. Zeker met het oog op het regelmatig uitvoeren van een gelijkaardige audit in de toekomst. Kom op tegen Kanker wou formeel en, via een externe partner, objectief achterhalen welke oprechte ervaring hun medewerkers hebben met het intranet en op welke manier het intranet voldoende de strategische doelstellingen van de organisatie ondersteunt.

Onze aanpak

Vanuit Starfish bereikten we dit door ons in te werken in het huidige intranet-platform en een eerste voorlopige audit uit te voeren. Verder ondersteunden we Kom op tegen Kanker door het opzetten van interview sessies met diverse groepen medewerkers (ook wel focusgroepen genoemd).

Dankzij onze expertise op vlak van interne communicatie, stuurden we de gesprekken zodat nuttige, kwaliteitsvolle inzichten naar boven kwamen. De volledige resultaten beschreven we uiteindelijk in een onderzoeksrapport. Dit rapport omvatte elke stap van het proces zodat Kom op tegen Kanker heel transparant kon opvolgen hoe bepaalde conclusies tot stand kwamen.

Eindresultaat

Vanuit onze rol als adviseur brachten we alle ruwe input van de medewerkers terug tot de antwoorden waar Kom op tegen Kanker naar op zoek was en gaven we hen concrete, actie-gerichte adviezen mee voor de toekomst.

We brachten het huidige gebruik van het intranet in kaart. Vervolgens gaven we voor elke strategische doelstelling één duidelijke richting aan, waarbij we de rol van het intranet expliciteerden en telkens concrete voorbeelden voor acties voorzagen.

Ten slotte, gaven we nog een samenvatting mee van de overige diverse inzichten uit de focusgroepen. Dit alles zorgde voor nuttige inzichten en haalbare acties met een groot draagvlak onder de medewerkers.

Wil je graag meer weten of klinkt onze aanpak als de perfecte oplossing voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op!