KdG: Verdiepende analyse en actieplan voor interne communicatie

04.01.2024
Karel de Grote Kd G logo

“De audit van onze interne communicatie door Starfish Consultancy verliep heel vlot, met veel flexibiliteit waar nodig. Het eindrapport overtrof onze verwachtingen, zeker in termen van inhoud, maar ook door de heldere en realistische aanpak met concrete acties.”


Tom Carmans – Beleidsmedewerker communicatie bij Karel de Grote Hogeschool

Context

Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen is een toonaangevende katholieke onderwijsinstelling die zich inzet voor het opleiden van jongeren tot professionals met een passie voor maatschappelijke bijdrage. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers, is het essentieel dat de interne communicatie effectief, inclusief en motiverend is. De hogeschool streeft naar een werkomgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en een positieve impact kan hebben op de samenleving, met een speciale focus op gelijkwaardigheid, innovatie, verbinding en duurzaamheid.

Uitdaging

Vanuit de communicatiedienst was er nood om beter inzicht te krijgen hoe de interne communicatie binnen KdG kon verbeterd worden, met een specifieke nadruk op het intranet en het bevorderen van gemeenschapszin. De specifieke uitdagingen bestonden uit het overzichtelijk en eenvoudig maken van het dagelijkse leven op de hogeschool, het faciliteren van samenwerking (zowel digitaal als in real life), en het versterken van het gevoel van verbondenheid met de organisatie.

Onze aanpak

Vanuit Starfish, voerden we een uitgebreide audit uit, bestaande uit een online enquête gericht naar zowel de studenten als de medewerkers van KdG. Om te verzekeren dat het project volledig verliep zoals gewenst, stemden we meermaals af met belangrijke interne stakeholders (medewerkers interne communicatie, IT, diensthoofd, directieleden…).

Deze enquête richtte zich op de tevredenheid over de interne communicatiekanalen, -strategie, -acties, -content, -thema’s en frequentie. De verkregen inzichten werden vervolgens geanalyseerd om te begrijpen in welke mate de vooropgestelde communicatiedoelen bereikt waren. Op basis van deze analyse ontwikkelden we specifieke, op maat gemaakte aanbevelingen voor KdG om hun interne communicatiebeleid te verbeteren.

Eindresultaat

Het eindresultaat was een uitgebreide presentatie van het auditrapport met de belangrijkste cijfers uit de bevraging, verrijkt met waardevolle kwalitatieve feedback van zowel medewerkers als studenten.

Cruciaal was dat Starfish Consultancy niet alleen de huidige stand van zaken binnen KdG in kaart bracht, maar ook diepgaand inzicht in de verwachtingen van de KdG-gemeenschap met betrekking tot hun interne communicatie. Op basis hiervan ontwikkelde Starfish concrete acties, waardoor KdG zelf de toekomstige uitdagingen op vlak van interne communicatie kan aangaan.

Wil je graag meer weten of klinkt onze aanpak als de perfecte oplossing voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op!