Vijf opvallende inzichten uit de tweede HR-analytics Maturity Study

16.08.2022

In welke mate zijn Belgische bedrijven bezig met HR-analytics? Dat is de centrale onderzoeksvraag van de tweede editie van de HR-analytics Maturity Study. We zetten de vijf inzichten op een rijtje die bij ons het meeste bleven hangen. Het goede nieuws is dat de maturiteit op vlak van HR-analytics vooruitgaat. Het slechte nieuws? De snelheid ervan blijft eerder laag.


Voor we in de resultaten duiken, best eerst nog een korte duiding bij dit onderzoek. Dit onderzoek is eigenlijk het geesteskind van Glenn Walschap, intussen enterprise business architect, maar in 2020 deed hij voor de eerste keer dit onderzoek binnen de context van Solvay Business School/VUB. Twee jaar later herneemt hij dit onderzoek samen met enkele partners (zoals JIGSO) zodat we nu voor de eerste keer de resultaten kunnen vergelijken met 2020.

1. De lat ligt (een beetje) hoger op vlak van analytics maturiteit

Laten we onmiddellijk met goed nieuws beginnen. De maturiteit op het niveau van het soort analytics dat ingezet wordt door de bevraagde bedrijven is licht toegenomen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog maar 6% van de organisaties (in plaats van 15% in 2020) die nog geen HR-analytics gebruiken. Een deel van de bedrijven heeft van ‘geen analytics’, de stap gezet naar ‘beschrijvende analytics’. Maar voor de meer gevorderde soorten analytics (zoals strategic, predictive of presciptive analytics) blijft de toepassing nog eerder beperkt.

2. De top van de bedrijven ondersteunen het belang van HR-data

Om die maturiteit te doen stijgen, zal betrokkenheid en steun van de top van de organisatie cruciaal zijn. En ook daar is er goed nieuws: in 64% van de bevraagde organisaties is het hoofd van HR actief betrokken. En ook de business leaders (62%) blijken actief betrokken bij HR-analytics.

Later in het onderzoek zal nog blijken dat ook kennis van HR-analytics belangrijk is. En daar is jammer genoeg minder goed nieuws. Want 60% van de bevraagde bedrijven geeft aan dat hun HR-professionals onvoldoende kennis hebben over HR-analytics. Dat is natuurlijk een belangrijke rem op de impact van HR-analytics.

3. De datakwaliteit moet nog beter

Het derde inzicht blijkt ook nog een aandachtspunt te zijn. Want de kwaliteit van de HR-data waarover de gevraagde bedrijven beschikken, blijkt toch nog te beperkt te zijn. De grote meerderheid van de bevraagde bedrijven geeft aan dat ze de komende maanden absoluut werk willen maken van de kwaliteit van hun data.

4. De toegevoegde waarde van HR-analytics wordt meer (h)erkend

Dat de bevraagde bedrijven werk willen maken van de datakwaliteit, mag niet verbazen. Want 78% van de bevraagde bedrijven geeft aan dat HR-analytics een prioriteit is in hun HR-strategie. Evenveel bedrijven zijn ook overtuigd van de meerwaarde van HR-analytics voor hun bedrijf. En bij 61% van de organisaties worden de inzichten ook daadwerkelijk ingezet om business beslissingen te ondersteunen. Dus daar wringt het schoentje ook steeds minder.

5. Kennis, tijd en (deskundige) mensen als grootste prioriteit

Welke elementen hebben dan toch de grootste impact op de slaagkans van HR-analytics bij Belgische bedrijven? Het belangrijkste element blijkt toch kennis te zijn van HR-analytics.

Bij inzicht 2 spraken we al over het feit dat meer dan 3 op 5 van de bevraagde bedrijven erkennen dat dit een uitdaging is binnen hun bedrijf.

Ook de factoren ‘tijd’ en ‘mensen’ om meer werk te maken van HR-analytics krijgen een hoge prioriteit. En ook de beschikbaarheid van data en bijhorend de kwaliteit van de data blijft een aandachtspunt. De juiste tools hebben de meeste bedrijven blijkbaar intussen gevonden. Want daar is het belang in vergelijking met 2020 sterk gedaald.

Over het onderzoek

De bevraging werd ingevuld door 80 bedrijven en liep in de periode februari – maart 2022. Drie op vier van de respondenten hadden een rol binnen HR. De leeftijd en grootte van de organisaties was divers en geeft daardoor een waarheidsgetrouw beeld. Wil je meer info over de studie, neem dan zeker contact op met Glenn Walschap.

Meer weten?

Wil je nog meer inspiratie over HR-analytics? Schrijf je dan zeker in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief met tips over HR-analytics.

Wil je zelf ontdekken hoe matuur jouw organisatie is op vlak van HR-data? Vul dan onze HR-analytics maturity zelftest in en krijg onmiddellijk een rapport met jouw profiel en tips om hiermee aan de slag te gaan.