Komen deze 7 soorten boodschappen aan bod in jouw interne communicatie?

12.03.2024

In interne communicatie is het niet alleen belangrijk om voortdurend nieuwe content te produceren, maar ook om kritisch te evalueren hoe effectief deze informatie wordt gebruikt binnen de organisatie.

Een interne communicatie-audit is een krachtig instrument om de impact van jouw interne communicatie-inspanningen te meten. Laten we dieper ingaan op de zeven essentiële categorieën die je kunt overwegen tijdens zo’n audit op vlak van content:

Geschreven door Jeroen Naudts

1. HR-informatie

Een essentieel fundament voor een goed functionerende organisatie is ervoor zorgen dat je medewerkers volledig op de hoogte zijn van HR-gerelateerde zaken. Een duidelijke communicatie op dit gebied bevordert niet alleen het begrip, maar ook de tevredenheid en betrokkenheid van je personeel.

Denk hierbij aan verlofregelingen, arbeidsreglementen en verloningsdetails.

2. Werkinformatie

Zorg ervoor dat medewerkers toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om hun dagelijkse taken uit te voeren. Een goede communicatie over workflow, taken en algemene werkwijzen is cruciaal om efficiëntie en effectiviteit op de werkvloer te waarborgen.

Denk hierbij aan taakomschrijvingen, werkplannen, inhoudelijke dossiers, …

3. Motiverende informatie

Creëer een positieve en motiverende sfeer binnen de organisatie door boeiende en verbindende informatie te delen. Laat respect en waardering zien voor de inzet van je medewerkers. Motivatie kan aanzienlijk worden versterkt door het delen van successen, erkenning en inspirerende verhalen.

Denk hierbij aan verschijning in de media en pers, succesvolle events die afgelopen zijn, …

4. Organisatie-informatie

Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van verschillende afdelingen, hun activiteiten, lopende projecten en de mensen achter de schermen. Voor ons is sociale of informele informatie een belangrijk onderdeel hiervan.

Denk hierbij aan belangrijke realisaties binnen de organisatie, opvallende veranderingen in de organisatie, verhalen over de mens achter de collega’s, …

5. Beleidsinformatie

Houd teams geïnformeerd over beleidsbeslissingen en toekomstplannen die van invloed kunnen zijn op hun werk. Vaak krijgen we te horen dat medewerkers niet geïnteresseerd zijn in het beleid van de organisatie. Maar dat klopt niet echt. Vaak heeft het te maken met het feit dat de beleidsinformatie onvoldoende vertaald is op maat van de medewerker.

Denk hierbij aan jaarbeleidsplannen, voorstellingen van (jaar)budgetten, opvallende wijzigingen in strategie van de organisatie, …

6. Kennisdeling

Stimuleer een cultuur van samenwerking door actief kennis te delen. Het verspreiden van informatie die leidt tot het vergroten van kennis en expertise bevordert niet alleen de individuele groei, maar versterkt ook het collectieve intellectuele kapitaal van de organisatie.

Denk hierbij aan uitwisselen van ervaringen in bepaalde vormen van aanpak in een project, ervaringen met klanten, ervaringen met bepaalde tools die voor jullie werk vaak gebruikt worden, …

7. Richtende informatie

Zorg ervoor dat alle medewerkers op één lijn zitten door heldere informatie te verstrekken die draagvlak creëert voor veranderingen. Duidelijke richtlijnen en instructies verminderen verwarring en weerstand tegen veranderingen, waardoor de implementatie soepeler verloopt.

Denk hierbij aan informatie die je deelt in het kader van veranderingen. Hoe gaat de nieuwe werkwijze eruit zien als je een bepaalde verandering hebt doorgevoerd? Denk hierbij aan veranderingen op vlak van IT, manieren van samenwerken, financiële afspraken, andere aanpak van sales, …

Deze indeling is een mix van onze eigen inzichten van Starfish Consultancy en de interne communicatiemonitor van Eric Goubin.

Weet wel dat andere experts zoals Huib Koeleman of vonk | netwerk voor interne communicatie opdelingen hanteren met lichte accentverschillen. Kies vooral de indeling die het beste past bij de context van jouw organisatie.

Het daadwerkelijk evalueren van je interne communicatie tijdens een audit is essentieel. Als je niet weet waar te beginnen, biedt onze website een gratis stappenplan om je op weg te helpen: Download hier het stappenplan