Hoe e-mailverkeer jouw risico op burn-out voorspelt

15.05.2020

Als je veel mails krijgt, verhoogt je kans op burn-out. Het is een cliché dat lang standgehouden heeft. Intussen blijkt uit eigen onderzoek dat dit vaak helemaal niet klopt. De meest bepalende factor blijkt niet de hoeveelheid mails te zijn, maar hoe je met die mails omgaat. Op basis van ons eigen onderzoek concluderen we vanuit Starfish zelfs dat als je weinig mails van collega’s krijgt, de kans op burn-out juist toeneemt. Te weinig e-mails ontvangen is vaak een teken dat je niet goed geïntegreerd bent binnen je bedrijf.


Sinds de sterke stijging van burn-out in België tijdens de afgelopen jaren is er al veel gezegd en geschreven over de overprikkeling van werknemers ten gevolge van digitale communicatie. De voorbije jaren was er dan ook een sterke overtuiging dat de hoeveelheid mails een impact had op je risico op burn-out. Maar recent internationaal onderzoek komt op die trend terug en bevestigt dat het gedrag veel meer een voorspellende factor is dan hoeveelheid. Met andere woorden: hoe ga jij met die grote hoeveelheid mails om? Eigen onderzoek in Vlaanderen bracht zelfs nog een verrassender inzicht.

Meer mails verlagen risico op burn-out

Want wat blijkt? Als je meer mails krijgt van verschillende mensen binnen jouw bedrijf, is jouw risico op burn-out net veel kleiner. Op basis van mailverkeer binnen organisaties voerden we netwerkanalyses uit en vergeleken ze deze met resultaten van burn-out vragenlijsten. Het resultaat hiervan zie je op onderstaande afbeelding. De medewerkers die centraal in het netwerk staan en dus veel mails krijgen van verschillende collega’s, kleuren lichter blauw en hebben dus een (veel) lager risico op burn-out. Het zijn net de medewerkers die aan de buitenkant van het netwerk staan - en dus minder intensief email contact hebben met collega’s - die een hoger risico op burn-out hebben.

Burnout mailverkeer anoniem

Integratie in netwerk als oplossing tegen burnout

Met dit inzicht is het dan ook duidelijk dat een goede verankering binnen een netwerk bescherming kan bieden tegen burn-out. Ook al gaat dit gepaard met meer intensief emailverkeer. Uit onderzoek kenden we al het positieve effect van je sterk opgenomen te voelen in een bepaalde groep. Maar op basis van deze cijfers is het duidelijk dat hier verder werk van moet gemaakt worden binnen organisaties.

Inzichten in Corona-tijden

Ook in deze specifieke Corona-tijden zal het belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat de medewerkers binnen een bedrijf met elkaar blijven communiceren en zo verbonden blijven. “Uit een analyse van het Twitterverkeer van de voorbije drie weken, merkten we dat medewerkers het gemis van de collega’s als één van de belangrijkste pijnpunten ervaren. Zelfs voor medewerkers die technisch werkloos zijn, zal het belangrijk zijn om contact te blijven houden. Als bedrijven na de ‘lockdown’ opnieuw vlot willen opstarten, zullen ze veel aandacht aan de interne communicatie moeten blijven besteden.” zegt Jeroen Naudts, managing partner van Starfish.

Verbindende momenten ondersteunen: ook online

In deze specifieke Corona-context zal het belangrijk zijn om creatief met de beperkingen van deze context om te gaan. Zo kan een virtueel koffiemoment met de collega’s of zelfs een virtuele drink op vrijdagnamiddag voor het weekend een goed alternatief zijn. Belangrijk daarbij is een ontmoeting in groep, maar ook de mogelijkheid om in kleinere groepen van maximaal drie à vier personen online bij te kunnen praten. Vanuit het management zal het ook belangrijk zijn om transparant te communiceren naar alle medewerkers over de perspectieven. En daarbij ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt bij deze communicatie.

Data-analyse geeft dieper inzicht in dynamiek van organisatie

“Data- en netwerk-analyse geven nog diepgaander inzicht in wat er echt leeft in de organisatie. Bevragingen en enquêtes zijn een heel waardevolle tool. Maar met data-analyse krijgen bedrijven nog dieper inzicht in de dynamiek die leeft in hun een bedrijf.” vat Jeroen Naudts, de visie van Starfish samen. Enkel met deze aanpak konden we het inzicht krijgen dat minder mailverkeer samenhangt met een hoger risico op burn-out. Met deze aanpak willen we met Starfish het verschil maken en onze klanten nog sterker maken in deze onzekere tijden. In een volgende fase willen we een platform bouwen waarbij bedrijven hun interne data kunnen opladen en zo snel een beeld krijgen van de dynamiek van hun organisatie, maar ook de pijnpunten die hun organisatie verzwakken.

Inhoud van communicatie wordt niét gescreend tijdens analyse

Belangrijk om nog toe te voegen is dat er bij deze methodologie geen inhoud van mails geanalyseerd wordt. Enkel de betrokken personen, tijd van verzending, antwoord en reactiesnelheid worden geanalyseerd. Bovendien hoeft de data niet beperkt te zijn tot mailverkeer. Ook data van communicatieplatformen zoals Slack, Yammer of Sharepoint kunnen in deze analyse verwerkt worden.

Meer weten?

Wil je bekijken of we dit onderzoek ook in jouw organisatie kunnen uitvoeren? Of wil je meer weten over de resultaten? Neem dan zeker contact met ons op en we bekijken het graag samen met jou.