De verrassende impact van landschapsbureaus op interne communicatie

18.02.2020

Landschapsbureaus: er is al veel over gezegd en geschreven. Recent onderzoek van de Harvard Business School bracht een opvallend verband tussen de overgang naar landschapsbureaus en interne communicatie aan het licht. Want wat bleek? In de cases waarmee de onderzoekers van de Harvard Business School aan de slag gingen, bleek de overgang naar een landschapsbureau telkens voor een sterke stijging van digitale communicatie (mail en messengers apps) te zorgen.

Toename van aantal mails door overgang naar landschapsbureau

Het doel van landschapsbureaus is in de meeste gevallen om de face-to-face interactie op de werkvloer te verhogen. Uit deze onderzoeken van de Harvard Business School bleek dus dat in de praktijk het omgekeerde vaak het geval was. Op de werkplekken waar in dit onderzoek landschapsbureaus ingevoerd werden, daalde de face-to-face communicatie juist met ongeveer 73%. Aan de andere kant stegen het mailverkeer en gebruik van messenger-apps onder de collega’s met meer dan 70%! Van communicerende vaten gesproken.

Verlies van privacy en geborgenheid

Voor dit onderzoek werd in de verschillende werkomgevingen telkens gewerkt met een werkplek waar men van aparte bureaus overging naar een open werkplek met landschapsbureaus. Wat was nu de belangrijkste reden volgens medewerkers om bij de overgang naar een landschapsbureau minder met elkaar te spreken en meer te mailen? Het verlies van privacy voor een persoonlijk gesprek en het mogelijks storen van de collega’s waren de twee argumenten die het vaakst door medewerkers aangehaald. Aangezien het vaak moeilijk is om in een open bureau uitgebreid zaken te bespreken; bleek voor veel medewerkers de communicatie opnemen via digitale weg de meest ideale oplossing.

Blog detail

Verlies van rijkdom

Een sterke verschuiving naar digitale communicatie voor interpersoonlijke communicatie is niet het ideale scenario. De ‘informatie-rijkdom’ van digitale kanalen is vaak lager dan face-to-face interpersoonlijke communicatie. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen interpreteren van lichaamstaal van je gesprekspartner. Zeker voor persoonlijke gesprekken en korte mededelingen is face-to-face communicatie vaak een beter kanaal dan mail of messenger-apps.

Moeten alle landschapbureau’s verwijnen? Dat ook niet.
Een specifieke aanpak en inrichting kan een groot verschil maken.

Weg met het landschapsbureau?

Moeten dan alle landschapsbureau’s verdwijnen? Dat ook niet. Uit dit onderzoek kan je niet zomaar eenduidige conclusies trekken. Bovendien kan de specifieke aanpak en inrichting een groot verschil maken. In deze cases was dit duidelijk minder het geval. De meest belangrijke vaststelling is de verschuiving van offline naar online communicatie an sich door de veranderde inrichting van een bureaulandschap. De bevestiging van een buikgevoel dat vele medewerkers in een open bureau omgeving al hadden als ik vanuit mijn persoonlijke ervaring mag spreken.

Mits voldoende ruimtes waar deze interpersoonlijke communicatie kan plaatsvinden, kan een landschapsbureau zeker zijn meerwaarde hebben. Ook hier gaat het om het belang van balans. Balans tussen de verschillende interne communicatiekanalen en de inrichting van de werkruimte.

Wil je het uitgebreide onderzoek zelf lezen? Dat kan op deze website.

Wil je nog meer inspiratie over werken en communiceren in teams? Schrijf je dan zeker in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief met tips en nieuws.

Valeriia miller S4ue G Ic Tda E unsplash