Interne communicatie gaat terug in de tijd. En dat is een goede zaak.

03.12.2019

Deze week stelden verschillende partners, waaronder het Nederlandse bureau Involve en het Vlaamse Vonk netwerk het tweejaarlijkse trendrapport over interne communicatie voor. Geen wereldschokkende zaken, maar altijd wel interessant om de fijne trends uit de informatie te ‘filteren’. De vier belangrijkste zaken die me opvielen:

1. Interne communicatie gaat tien jaar terug in de tijd.

De rode draad in de meest opvallende trends van het trendsrapport is dat menselijk contact opnieuw helemaal terug is (van nooit helemaal weggeweest). Als we kijken naar de meest effectieve communicatiemiddelen volgens de IC-professional zijn de informatiesessies en interactieve bijeenkomst duidelijk de twee belangrijkste middelen. Opvallend is dat zelfs in vergelijking met twee jaar geleden de informatiesessie nog belangrijker geworden is dan de interactieve bijeenkomst.

Het verschil tussen deze twee middelen is de mate van interactie. Zo blijkt dus dat de informatiesessie met minder interactie de voorbije jaren zelfs aan populariteit gewonnen heeft. Mensen samenbrengen werkt is de duidelijke boodschap. En dat verrast niet. Een interessant inzicht hiervoor kwam uit onderzoek van Elena Rocco van de Michigan University. Zij deed uitgebreid onderzoek naar de impact van face-to-face samenwerkingen binnen organisaties. Uit haar onderzoek bleek duidelijk dat face-to-face teams het best presteerden. Maar logistiek is het voor grote bedrijven vaak niet haalbaar om alle medewerkers op één plaats te laten samenwerken. En dan hebben we het nog niet over internationale ondernemingen met vestigingen over verschillende landen…

En daarvoor is het tweede inzicht uit het onderzoek van Rocco misschien wel interessanter… Want net na de face-to-face teams kwamen onmiddellijk de teams op afstand die elkaar bij het begin van het project op een fysieke plaats ontmoet hadden en dus kennisgemaakt hebben. Een gezamenlijke kick-of waarbij zich iedereen op dezelfde plaats bevindt, blijkt een enorm verschil te betekenen voor de prestaties van de teams. De return blijkt een pak hoger dan de logistieke kost (vliegtuigtickets, hotel, …). Een pleidooi dus voor persoonlijk contact waar interactiviteit een mooie bonus is, maar geen must.

Austin distel w D1 L Rb9 Oe Eo unsplash 1

2. Film en video blijven belangrijk

Film en video blijven aan belang winnen in de communicatiemix van interne communicatie. Net zoals bij externe communicatie is de rijkheid van de informatie via film en video nog altijd een erg belangrijk voordeel van dit kanaal. Zo zie je ook de lichaamstaal van de persoon die het vertelt en komt het persoonlijker over omdat het geen ‘droge’ mededeling is, maar een mens van vlees en bloed die je iets vertelt. En die video hoeft niet ‘high-tech’ te zijn; basis video’s met de smartphone kunnen al een enorme meerwaarde zijn. Toch merk ik dat veel organisaties nog altijd niet deze stap durven te zetten. Helemaal onterecht, want op een laagdrempelige manier kan je een grote impact krijgen.

Een speciale vermelding voor het kanaal webinar dat in alle stilte nog in belang toeneemt. Zo blijkt uit onderzoek dat de betrokken kijktijd verder stijgt (naar 58 minuten). Interactieve toepassingen zoals polls en chat maken het kanaal sterker. En ook de technische ondersteuning staat meer op punt dan enkele jaren geleden. Maar vooral is het een goede manier om het persoonlijke contact zo goed mogelijk te benaderen als je met grote organisaties zit zoals multinationals die niet altijd alle medewerkers fysiek kunnen samenbrengen.

3. Onderweg naar rol als strategische partner

Als we spreken over de rol van de IC-professional zien we dat die de voorbije jaren duidelijk losgekomen is van de rol van ‘producer’. Het gaat niet meer alleen om het aanmaken van kanalen en het onderhouden ervan. De IC-professional slaagt er meer en meer in om met collega’s binnen de organisatie een netwerk op te bouwen en op die manier de interne communicatie te ondersteunen.

Maar de meesten hebben hun plaats aan de strategische tafel nog niet gevonden. De meerwaarde van het strategisch meedenken is wel al duidelijk voor de IC-professional. Maar toch blijft het een grote stap om ook daadwerkelijk bij het directiecomité als volwaardige strategische partner te kunnen aanschuiven. Slechts 8% van de 243 respondenten werkt rechtstreeks samen met de directie. Een cijfers dat echt omhoog moet de komende jaren.

Communicatie

4. Onzekerheid is de enige zekerheid

Natuurlijk staan we niet te springen voor verandering. En toch zijn de twee belangrijkste actuele thema’s rechtstreeks gelinkt aan verandering. Zo staat cultuurverandering op nummer 1 en ‘nieuwe strategie of koers’ op nummer 2. Wie zich wil aanpassen, moet zichzelf blijven en toch continu veranderen. In o.a. het boek ‘de onsterfelijke onderneming’ van Fons Van Dyck kwam dat mooi aan bod.

En met enige zin voor overdrijving is ook het derde belangrijke actuele thema gelinkt aan verandering. Daar gaat het over duurzaamheid. Het thema dat ook in de externe communicatie de voorbije jaren aan belang gewonnen heeft, moet ook intern vertaald worden. En in de meeste gevallen zitten we dan ook in de context van veranderingscommunicatie. Onzekerheid dus als enige zekerheid.

Wil je de slides van het onderzoek alvast bekijken? https://channel.royalcast.com/webcasts/#!/webcasts/20190617_1

Wil je nog meer inspiratie over werken en communiceren in teams? Schrijf je dan zeker in voor mijn tweemaandelijkse nieuwsbrief met tips en nieuws.