Drie tips om een HR-analytics project rond het verlagen van werkdruk op poten te zetten

21.12.2023

Voor ons laatste webinar van dit jaar mochten we op 12 december Indy Wijngaards verwelkomen. Indy is actief bij het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als HR analytics translator. Dit wil zeggen dat hij alle cijfers en statistieken over het personeel vertaalt naar duidelijke informatie en adviezen voor het verbeteren van het personeelsbeleid in een bedrijf. Hij neemt ons mee in het project van het Ministerie van VWS rond het aanpakken van een te hoge werkdruk op basis van data. Benieuwd naar hoe ze werkdruk in kaart brachten aan de hand van data en welke valkuilen je kan tegenkomen in je project? Lees hieronder de voornaamste inzichten en tips van het webinar.

Binnen het Ministerie van VWS werd Indy aangesteld als projectleider binnen het project met als doel de werkdruk te verminderen. Het project werd geïniteerd als reactie op de resultaten uit hun tweejaarlijks medewerkersonderzoek, waar werkdruk naar voren kwam als een consistent verbeterpunt. Aan de hand van data wilden ze meer inzicht krijgen op de problemen, de gevolgen en mogelijke oplossingen voor in de organisatie.

Geen rechtlijnig proces

Doorheen het project ondervond Indy wel enkele uitdagingen. Zo bleek het definiëren van werkdruk niet vanzelfsprekend en was er ook sprake van weerstand bij de beslissers. De eerste voorstellen om met organisatiebrede targets en doelstellingen te werken werd afgekeurd, vanwege de strikte toon en de beperkte invloed van directies op werkdruk. Als alternatief stelde Indy voor om van die doelstellingen eerder een norm te maken, waarbij individuele directies zelf konden beslissen welke ambitie ze wilden nastreven. Ondanks de aanpassingen bleek dit voorstel niet volledig aan te sluiten bij de wensen van de betrokken partijen, wat aantoont dat datagedreven, wetenschappelijke benaderingen niet altijd automatisch geaccepteerd worden door de praktijk.

Desondanks leverde het project nog een positief resultaat op. Het bracht namelijk een discussie op gang dat resulteerde in een verzoek tot het inventariseren van alle werkdrukinitiatieven binnen hun kerndepartement. Dit toont ons dat, zelfs als het oorspronkelijke idee niet volledig wordt geaccepteerd, het mogelijk is om tot positieve uitkomsten en andere waardevolle initiatieven te komen.

We zetten de belangrijkste inzichten van hun HR-data aanpak nog even op een rijtje.

Inzicht #1: Leef je in in je doelgroep van begin tot einde

Een van de belangrijkste takeaways van het webinar was het inleven in je doelgroep en dit van het begin tot het einde. Het is namelijk die nauwe samenwerking tussen de organisatie en de HR-analist die de succesfactor vormt van je project. Zo werd Indy tijdens zijn project geconfronteerd met het bestuursorgaan dat aangaf zich niet erkend te voelen in de moeilijkheden die werkdruk opleverden, en kon hij tijdig ingrijpen. Hij veranderde de scope van organisatiebreed naar één kerndepartement en bekeek welke acties wél invloed hadden op de werkdruk. Deze confrontatie wijst ons nog maar eens op de noodzaak om niet alleen analyses te presenteren, maar ook om de menselijke dimensie van de problematiek in kaart te brengen en deze proberen te begrijpen.

Tip: Vraag meer en beter advies op voorhand aan je stakeholders. Een breder draagvlak bekijken voor je project is essentieel.

Inzicht #2: Besteed aandacht aan je storytelling

Een ander cruciaal inzicht dat tijdens het webinar naar voren kwam, was het belang van storytelling. Het is dé manier om de resultaten en aanbevelingen van het analytics project over te brengen aan belanghebbenden binnen de organisatie. Een mondelinge presentatie gaf Indy de kans om in te gaan op reserves en weerstand. Door een verhaal op te bouwen en zijn publiek stap voor stap mee te nemen, werd er gevoeligheid en erkenning getoond voor de uitdagingen die werkdrukvermindering met zich meebracht. Bij storytelling gaat het niet enkel om het presenteren van de feitelijke aspecten , maar ook om de menselijke dimensie ervan te benadrukken, waardoor een breder begrip en acceptatie aangemoedigd wordt.

Tip: Zorg voor een goed verhaal rond je project doorheen de tijd en niet enkel bij je presentatie. De impact van je analytics project wordt namelijk voor bijna 90 procent bepaald door de groep mensen die je probeert in te lichten.

Inzicht #3: Kwalitatieve data is ook van grote waarde

Een derde belangrijk inzicht dat tijdens het webinar aan bod kwam, was het belang van kwalitatieve data in een onderzoek. In de context van dit project bleek dat werkdruk een subjectief concept is dat varieert tussen individuele medewerkers en het gebruik van subjectieve kwalitatieve data cruciaal is voor het begrijpen en operationaliseren van werkdruk. In dit project verkreeg Indy de kwalitatieve data door een aantal open vragen te stellen waar medewerkers gevraagd werden naar hun perceptie van mogelijke oorzaken en oplossingen van werkdruk. Het toont de waarde van het verzamelen en analyseren van kwalitatieve data bij het aanpakken van complexe HR-vraagstukken, waarbij het begrijpen van de menselijke ervaring en perceptie een centrale rol speelt.

Kwalitatieve data wordt vaak nog te veel onderschat, omdat het geen harde cijfers biedt waar je analyses op kunt uitvoeren. Toch is het een gemiste kans om dit niet te gebruiken, aangezien het diepgang en context schetst en een nuance toevoegt aan je antwoorden.

Tip: het gebruik van open vragen in een onderzoek en het (handmatig) coderen van de antwoorden zorgt voor een kwalitatieve dimensie die gebruikt kan worden voor het verkrijgen van diepgaande inzichten in HR-gerelateerde problemen zoals werkdruk.

Conclusie

Het webinar met Indy Wijngaards biedt ons waardevolle inzichten voor een effectieve HR-analytics aanpak. Hieronder lijsten we nog eens de belangrijkste takeaways kort op:

  1. Continue betrokkenheid: inleving in je doelgroep van begin tot einde is cruciaal. Een nauwe samenwerking tussen de organisatie en HR-analist is de succesfactor voor je project tot een goed einde te laten verlopen.
  2. Storytelling: storytelling is een krachtig middel om je resultaten en adviezen begrijpelijk te maken voor je stakeholders.
  3. Waarde van kwalitatieve data: vaak wordt het belang van kwalitatieve data onderschat, terwijl dit een extra bron aan diepgaande inzichten in complexe HR-vraagstukken kan zijn.

Meer weten?

Wil je nog meer inspiratie over HR-analytics? Schrijf je dan zeker in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief met tips en trends over HR-analytics of contacteer ons.

Wil je als eerste op de hoogte zijn van een nieuw webinar in deze reeks? Volg dan zeker onze eventbrite-account. Dan weet je als eerste wie onze volgende gast zal zijn. Of ben je benieuwd naar onze vorige webinars? Bekijk dan zeker eens ons overzicht!