Diversiteit bij 3 op 5 organisaties nog dode letter.

02.10.2021

Voor vonk, het netwerk voor interne communicatie, voerden we met Starfish een uitgebreid kwantitatief onderzoek uit. We delen graag de resultaten.

Slechts 41% van de organisaties in Brussel en Vlaanderen onderneemt effectief concrete acties om diversiteit te stimuleren in hun organisatie. Meer dan 60% heeft wel een diversiteitsbeleid, maar dat blijft dus regelmatig ‘dode letter’. De belangrijkste reden hiervoor is dat managers diversiteit en inclusie nog altijd niet als een concurrentieel voordeel zien. Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 200 bedrijven uit Vlaanderen en Brussel uitgevoerd door vonk, netwerk voor interne communicatie, in samenwerking met communicatiebureau Inclusified en HR-onderzoeksbureau Starfish.

Laten we eerst met het goede nieuws beginnen. De meerderheid van de bevraagde organisaties vindt dat hun medewerkers gelijke kansen krijgen op basis van hun competenties en dat diversiteit is opgenomen in de strategie van het bedrijf. Bijna 60% zegt dat er initiatieven ontwikkeld zijn die ervoor zorgen dat elke medewerker zichzelf kan zijn.

Maar het schoentje wringt bij de vertaling naar concrete acties. Slechts 41% vindt dat hun bedrijf daar concrete initiatieven voor neemt.

Minder dan de helft van de leidinggevenden is ervan overtuigd dat diversiteit een concurrentieel voordeel biedt.

“De verklaring voor het gebrek aan concrete acties moesten we in onze cijfers niet ver zoeken. Minder dan de helft van de leidinggevenden (41%) is ervan overtuigd dat diversiteit een concurrentieel voordeel biedt.” zegt Jeroen Naudts van Starfish die de cijfers analyseerde. “Dit cijfer verraste me heel erg”, vult Hanan Challouki van Inclusified aan. “De meerwaarde van diversiteit is blijkbaar nog niet duidelijk voor veel mensen. Nochtans bewijzen tal van onderzoeken het tegendeel. Als meer dan de helft zegt dat ze geen concurrentieel voordeel zien, dan is het ook logisch dat er minder acties opgezet worden om diversiteit te stimuleren.” aldus Challouki.

Ook management- en communicatieteams niet nog erg divers samengesteld

De vertaling van het beleid naar de werkvloer blijkt ook uit de diversiteit van management en communicatieteams. “Slechts 1 op 4 van de respondenten vindt dat hun managementteams divers zijn samengesteld. Gebrek aan tijd, kennis en diversiteit binnen de communicatieteams zijn de grootste drempels voor inclusieve interne communicatie.” vult Erwin Van Overloop, directeur van vonk, Vlaams netwerk voor interne communicatie aan.

Handicap en etnische achtergrond zijn grootste uitdaging op vlak van diversiteit

De bevraagde bedrijven vinden diversiteit op het vlak van handicap (75%) en etnische achtergrond (43%) de grootste uitdagingen voor hun bedrijf. Op vlak van leeftijd, gender en seksuele geaardheid beschouwen de meeste respondenten hun bedrijf als voldoende divers.

Inhoud en vorm van interne communicatie nog niet divers op vlak van handicap én seksuele geaardheid.

We gingen na in welke mate de interne communicatie binnen organisaties rekening houdt met de verschillende aspecten van diversiteit. Als het gaat over de inhoud van interne communicatie, is het grootste pijnpunt handicap en ziekte (76%), daarop volgt seksuele geaardheid (68%) en dan pas etnische achtergrond (32%). Als we kijken naar de vorm van de communicatie, zoals in het gebruik van beeld en fotomateriaal, scoort etnische diversiteit heel wat beter. Ook hier zijn seksuele geaardheid en handicap pijnpunten.

Het onderzoeksrapport is te downloaden op www.vonknetwerk.be

Methodologie

Dit onderzoek liep tussen 4 en 31 mei 2021 via een online enquête verspreidt door vonk, Inclusified, Starfish en diverse partners waaronder Belgian Association of Marketing en de HR community van Zigzag HR. Meer dan 200 bedrijven namen deel aan de enquête, waarvan 57% meer dan duizend medewerkers in dienst hebben. Bijna 3 op 4 van de deelnemende bedrijven zijn actief in België.

Wil je ons ook inschakelen voor onderzoek (binnen jouw bedrijf)? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.