Wij halen meer uit uw HR-data.

employer branding

employee networks

employee engagement

employee retention

employee diversity

Je kan je personeelsbeleid op verschillende manieren benaderen en optimaliseren. Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek biedt Starfish je inzicht in de verschillende HR-aspecten. Afhankelijk van de vraagstelling hanteren we klassieke methodes zoals diepte-interviews en focusgroepgesprekken, alsook innovatieve NLP- en netwerkanalyses. Zo verzamelen we objectieve data waarmee jij aan de slag kan om knelpunten op de werkvloer te verhelpen.

 • Employer branding

  Hoe jouw bedrijf overkomt naar de buitenwereld toe, kan een grote invloed hebben op de kandidaten die je aantrekt: een tof merk doet immers denken aan tof werk. Bereik je de gewenste profielen niet of hebben je werknemers te weinig voeling met je bedrijf? Door hen gerichte vragen voor te leggen of diverse data te analyseren, gaan wij na waaraan dat ligt en wat jouw personeel precies zoekt in een werkgever.

  Conform de GDPR-richtlijnen en dus in volledige anonimiteit onderzoeken we mailverkeer en andere communicatietools om veelvoorkomend woordgebruik te identificeren. Daaruit leiden we de interesses en talenten van je medewerkers af: een geavanceerde toepassing van HR-analytics.

 • Employee networks

  Teamwork makes the dream work, maar wat als de samenwerking minder vlot loopt? In een grote bedrijfsstructuur is het niet altijd evident om de vinger te leggen op wat er misgaat. Daarom doen we individuele of groepsbevragingen en passen we innovatieve technieken zoals social network analysis toe. Daarbij brengen we het informele netwerk binnen je organisatie in kaart op basis van de data die beschikbaar is of die we verzamelen uit interne communicatie.

  Uit zo’n rapport kunnen we voor jou afleiden hoe jouw werknemersnetwerk in elkaar zit: komt iedereen evenveel in contact met collega’s of zijn er mensen die uit de boot vallen? Hoe meer verbonden je netwerk is, hoe efficiënter en productiever je personeel zal zijn.

 • Employee engagement

  Employee engagement

  Een gemotiveerde werknemer is er twee waard. Voelt jouw personeel zich goed op de werkvloer? Is er te weinig of net te veel betrokkenheid? Hebben je medewerkers vertrouwen in de organisatie en in elkaar? Deze thema’s komen allemaal aan bod in ons onderzoek over employee engagement.

  We toetsen het energieniveau en de betrokkenheid van je personeel af aan de hand van interviews en vragenlijsten. De resultaten zetten we om in een overzichtelijk rapport, dat een goede indicatie kan geven van de motivatie enerzijds en het risico op burn-out anderzijds. Cruciale info voor sterke leiders.

 • Employee retention

  Een standvastig personeelsbestand duidt doorgaans op een succesvol HR-beleid. Heeft je organisatie het moeilijk om haar werknemers te behouden of wil je het risico op toekomstig personeelsverloop inschatten? Starfish steps in!

  Onze consultants maken graag een analyse van het recruterings- en onboardingsproces om de nodige inzichten aan te reiken. We doen ook kwalitatief onderzoek naar de waardering die je werknemers krijgen op de werkvloer en welke tekortkomingen of verbeterpunten zij naar voren schuiven. Zijn er bijvoorbeeld voldoende doorgroeimogelijkheden en wordt er aandacht besteed aan verdere opleiding? We brengen al deze parameters samen in een realistisch plan voor een duurzaam personeelsbehoud.

 • Employee diversity

  Diverse stemmen leiden tot betere discussies. Diversifiëren binnen je bedrijf doe je dan ook niet om politiek correct te zijn, maar om te groeien vanuit een breder perspectief. Ondervind je moeilijkheden bij het aanwerven van de juiste mix van werknemers? De oorzaak ligt vaak bij bedrijfsprocessen die niet voldoende afgestemd zijn of bij een weinig inclusief bedrijfsimago.

  Geef je mensen de indruk dat ze ongeacht hun gender, geaardheid of cultuur welkom zijn in jouw organisatie? Of zijn er zaken die je daarbij over het hoofd ziet? Wij zoeken graag uit hoe de vork in de steel zit en lichten middels data-analyse je recruteringsaanpak en bedrijfscultuur door. Zo komen we tot een aantal inzichten en adviezen die jij kan toepassen om jouw diversiteitsbeleid op te krikken.