Column: AI en de verjaardagskaart

10.07.2024

Ik weet nog heel goed waar ik was. Het was november 2022 en ik was met collega’s aan het praten over de hype die mijn LinkedIn-feed overspoelde: ChatGPT. Blijkbaar het nieuwe speeltje van Elon Musk, waar heel veel mensen erg enthousiast over waren.


Ook mijn collega. Hij was het die ChatGPT opende en me voor het eerst de werking liet zien. Ik weet nog heel goed dat ik met grote ogen zat te kijken. In de eerste plaats naar het quasi foutloze Nederlands dat de chatbot produceerde, maar ook naar de veelzijdigheid en flair waarmee de bot alle soorten vragen beantwoordde.

Geschreven door Jeroen Naudts. Deze tekst verscheen ook als column in HRmagazine.

Sneller en kwalitatiever werk dankzij AI

In de wereld van hr zijn generatieve AI-tools zoals ChatGPT, Copilot en Gemini stilaan hun weg aan het vinden. Toch vooral ChatGPT dan. Gepaard met grote beloftes, zoals dat altijd gaat met nieuwe technologieën. De eerste onderzoeken waren veelbelovend. Medewerkers die AI inschakelen, krijgen hun werk veertig procent sneller klaar en leveren achttien procent kwalitatiever werk af. AI zou volgens de beloftes alle sollicitatiegesprekken overnemen, payroll opvolgen en zelfs koffie zetten.

Opgeblazen verwachtingen van AI

Zoals we van de Gartner hype cycle weten, bereiken we bij nieuwe trends na een plotselinge opwinding een piek van opgeblazen verwachtingen. Na deze piek ontmaskeren we de hype en belanden we mogelijk in een dal van ontgoocheling. Wanneer ik hoor hoe hr momenteel AI ervaart, bevinden we ons volop in deze neerwaartse spiraal.

Het einde van de AI-hype?

Het verhaal is nog niet afgelopen, want na het dal van desillusie komt een heel belangrijke fase. Kan de hype toch een vaste plek vinden of blijft ze kortstondig? De kans dat AI in hr een kortstondige hype zal blijken, lijkt me stilaan klein. Er is de video van de vader die aan GPT-4o vroeg om het wiskundig probleem van zijn zoon op te lossen. De video toont aan dat AI op vlak van leren een enorme hulp is.

Andere studies tonen aan dat AI een betrouwbare partner wordt. Bijvoorbeeld: een studie toont aan dat AI een betrouwbare adviserende partner is voor de aankoop van financiële aandelen. Bovendien blijkt uit een ander recent onderzoek dat professionals met goede AI-skills tot een kwart meer verdienen.

Meer technologie voor meer menselijk contact

Het is tijd om AI als een echte partner te zien, met de voor- en nadelen. Koffie zal AI niet voor ons zetten. Maar AI evolueert tot een waardevolle partner die helpt bij HR-taken. Dat levert ons tijd op voor taken waarin we als mens het positieve verschil maken ten opzichte van een robot: het menselijke contact en het bedenken van creatieve oplossingen die aansluiten bij de behoeften van onze collega’s van vlees en bloed.

De kracht van de verjaardagskaart

Het is een beetje zoals de verjaardagskaart. Vijftien jaar geleden stond mijn kast vol met verjaardagskaarten. Nu zijn dat er nog een handvol en komen de meeste wensen via digitale weg. Maar de mensen die me een verjaardagskaartje geven, maken het verschil ten opzichte van die lawine aan digitale wensen. Of hoe de menselijke connectie opnieuw aan kracht wint onder de impuls van technologie. Dat is exact wat ik HR toewens.